آدرس شعب ما

شعبه صندل :

پارسیان – بلوک A – طبقه اول – واحد ۵۲

شعبه شال و روسری :

پارسیان – بلوک A – طبقه همکف – واحد ۳۵

شعبه پوشاک :

پارسیان – بلوک A – طبقه همکف – واحد ۱۷

شعبه پوشاک :

پارسیان – بلوک A – طبقه اول – واحد ۶۰

تماس با ما

خط ویژه: ۳۲۵۶۲۲۴۳-۰۲۶